Konzultačné hodiny

Letný semester 2020/21

 

11. 2. 2021

Všetky konzultácie prebiehajú v letnom semestri ak. roka 2020/21 on-line v MS Teams. Konzultácie je nutné si vopred dohodnúť s vyučujúcim e-mailom.

 

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

termín konzultácie je nutné si vopred dohodnúť s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu

doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

štvrtok

14,00 - 15,00

RNDr. Jana Coroničová Hurajová, PhD.

štvrtok

  9,45 - 11,15

Ing. Matej Hudák, PhD.

streda

13,30 - 15,00

doc. PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD. MBA

štvrtok

  9,30 - 10,30

Ing. Miroslava Horváthová

štvrtok

  9,45 - 11,15

Ing. Juliána Jenčová

štvrtok

11,30 - 13,00

Mgr. Ondrej Kováč

utorok

  9,00 - 10,00

Ing. Mária Michňová

streda

13,00 - 14, 00

Ing. Jana Vajdová

pondelok

  8,00 -   9,30

štvrtok

11,30 - 13,00

 

doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

vedúca KKM