Denné štúdium ekonómie v Košiciach sa začalo na detašovanom pracovisku v Košiciach od 1.9.1969. V čase vzniku to boli dve katedry: Katedra automatizovaných systémov riadenia (ASR) a Katedra národného hospodárstva. Neskôr bola zrušená Katedra ASR a boli zriadené štyri nové katedry. Jednou z nich bola Katedra podnikovohospodárskej náuky. Tá sa neskôr premenovala na Katedru podnikovej ekonomiky a 1.2.1997 na Katedru manažmentu.

Významnými osobnosťami pri zrode tejto katedry boli predovšetkým prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., prof. Ing. Ľudovít Mesároš, CSc., prof. Ing. Štefan Čarnický, CSc., doc. Ing. Štefan Vružek, CSc. a doc. Ing. Milan Polončák, CSc.

 

Vedúci katedry od roku 1997 doteraz

1997 - 2000 doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
2000 - 2001 prof. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.
2001 - 2007 doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
2007 - 2012 doc. PhDr. Mgr. Alena BAŠISTOVÁ, PhD.
2012 - 2015 prof. h. c. prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD.
2015 - súčasnosť prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD.& PhD., EUR ING