KAĽUHA, Pavol, Ing.

107005 - Katedra obchodného podnikania

doktorand
E-mailová adresa
Telefón +421 55 722 3275