MURIN, Viliam, Ing.

107005 - Katedra obchodného podnikania

doktorand
E-mailová adresa
Telefón +421557223275