PETROVČIKOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

odborná asistentka vedúca katedry; študijný poradca pre I. st. (OP)
Miestnosť T13/2
E-mailová adresa
Telefón +421557223268
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Obchodné operácie
 • Marketingová komunikácia
 • Strategický marketing
 • Medzinárodný obchod
 • Marketing

V minulosti

 • Marketing Manažment
 • Obchodné operácie v zahraničnom obchode
 • Marketingová komunikácia a sociálne siete
 • Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky
Publikačná činnosť:

LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.

GIMPEL, Gregory - SUDZINA, František - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Mobile ICT use in early adopter vs. late majority countries. In International Journal of Mobile Communications. - Genéve : Inderscience Publishers, 2016. ISSN 1470-949X, 2016, vol. 14, no. 6, pp. 610-631. 2106-04-0007.

PETROVČIKOVÁ, K. – YEGINBAYEVA, a. – LIESKOVSKÁ, v.: Komparatívna analýza cukrovarníckeho priemyslu krajín Euroázijskej ekonomickej únie z pohľadu konkurencieschopnost. In: Listy cukrovarnické a řepařské : časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. - Praha : VUC Praha. - ISSN 1805-9708. - Roč. 138, č. 5-6 (2022), s. 212-219 online.

LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína . Health Care in the Context of Marketing, Retailing and Logistics. Reviewers: Miroslav Foret, Marie Hesková. 1st Edition. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2020. ISBN 978-3-00-055592-3. 

CHANG, Semoon - KIM, Hwa-Kyung - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Uses and abuses of economic impact studies in tourism. - Registrovaný: Scopus. In Event management. - USA : Cognizant Communication Corporation, 2015. ISSN 1943-4308, 2015, vol. 19, no. 3, pp. 421-428.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • maloobchod
 • marketing
 • zahraničný obchod

 

Projekty

 • VEGA č. 1/0376/17 Marketing ako nástroj podpory politiky zdravia
 • VEGA 1/0906/11 Spoločenská zodpovednosť firiem v kotexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca
 • SK-PL-0040-09 Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej republike