SIMONOVÁ, Adrienn, Mgr.

107005 - Katedra obchodného podnikania

sekretárka
Miestnosť T13/2
E-mailová adresa
Telefón +421557223275