Letný semester 2020/21

Všetky konzultácie prebiehajú v letnom semestri ak. roka 2020/21 on-line v MS Teams. Konzultácie je nutné si vopred dohodnúť s vyučujúcim e-mailom.