Zimný semester 2021/22

Všetky konzultácie prebiehajú v zimnom semestri ak. roka 2021/22 on-line v MS Teams. Konzultácie je nutné si vopred dohodnúť s vyučujúcim e-mailom.