Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Adresa

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
Slovenská republika

 

Hlavný vchod

Moyzesova 64
040 01 Košice
Slovenská republika

 

Telefonický kontakt

tel.: +421 (0)55 722 31 11 (spojovateľka)
fax: +421 (0)55 623 06 20

 

Kontakty na zamestnancov fakulty

 

Kontakt pre úpravu informácií na fakultných webstránkach