Načítavam stránku...

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Ekonomická univerzita v Bratislave má uzatvorených množstvo bilaterálnych zmluv s univerzitami z celého sveta. Na niektoré z nich môžeš ísť v rámci výmenného pobytu študovať.

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu).

 

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium na nasledovných univerzitách:

  • Wirtschaftsuniversität Wien /Rakúsko – 2 študenti/každý 1 semester
  • University of Montenegro/Čierna hora – 1 študent/1 semester
  • University of Zagreb/Croatia - 1 študent/1 semester

 

Študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje EUBA v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe, nájdete na www.workspaceeurope.sk.

 

V rámci programu Erasmus+ môžu študenti absolvovať praktické stáže v podnikoch v zahraničí. Dĺžka stáže je stanovená na 2 mesiace a je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Program ERASMUS+  sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Na programe participujú krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajsko, Turecko a Švajčiarsko. Program je určený pre študentov všetkých stupňov štúdia – v rámci programu Erasmus+ – celoživotné vzdelávanie.

Global Management Challenge je počítačová simulácia vnútropodnikových procesov, v ktorej súťažia troj až päťčlenné tímy. Ich úlohou je robiť rozhodnutia z oblastí marketingu, predaja, financií, logistiky a personalistiky v modelovej virtuálnej spoločnosti.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?