Načítavam stránku...

Model Európskej únie v Štrasburgu (MEUS) 2019

Vážení kolegovia,

 
v súčasnosti je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na mobilitu Erasmus+ pedagogických a nepedagogických zamestnancov na ak. rok 2019/2020 (mobilitu je možné absolvovať v období január 2020 – 31. mája 2020).
 
Termín na podanie prihlášky v on-line aplikácii StudyAbroad je 17. januára 2020.
 
Vytlačenú a podpísanú prihlášku (2x) spolu s podpísanými ostatnými dokumentmi (1x) doručte Ing. Hudákovi prostrednícvom podateľne najneskôr do pondelka 20. januára 2020 do 9:00 hod.
 
Všetci záujemci o mobilitu za účelom výučby a školenia (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní v prihláške k výberovému konaniu uviesť aj prijímajúcu inštitúciu a minimálne jednu jej alternatívu, na ktorej plánujú absolvovať mobilitu (ktoré neskôr nebude možné zmeniť!). Prijímajúca inštitúcia musí byť jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií EU v Bratislave. Kompletný zoznam partnerských inštitúcií je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus. Záujemcovia si môžu vyberať inštitúcie iba v rámci EÚ.

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je aj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku zahŕňajúci podrobný rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre PHF EU a EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvis danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby alebo školenia sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu 2019/2020 (resp. viac prihlášok, ak sa hlásia na rôzne druhy mobilít).

Výberová komisia menovaná dekanom PHF EU po termíne na odovzdanie prihlášok zhodnotí predložené materiály a zostaví nominačnú listinu za PHF EU. Nekompletné prihlášky, ako aj prihlášky bez podrobného rámcového programu, bez prínosu mobility pre PHF EU a pre EU v Bratislave, ako aj bez súvisu s odborným zameraním učiteľa / zamestnanca, nebudú akceptované.

 

 

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú a učiteľskú mobilitu (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ v projektovom období (01.06.2018 - 31.07.2020).
 
Ekonomická univerzita v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov, alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.
 
Prihláška musí obsahovať CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde účastník uvedie preferenčnú krajinu z ponuky, rovnako typ mobility (učiteľská - výučba, zamestnanecká - školenie) o akú má záujem. Oba dokumenty je potrebné doručiť na Oddelenie medzinárodnej mobility osobne do kancelárie A3.16 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 
Termín pre podávanie prihlášok na zamestnaneckú a učiteľskú mobilitu je do 5. novembra 2018.
 
Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.
 
erasmusKA107-18-19-ucitelia-zamestnanci.jpg
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?