logo-muni.png

Doktorandom PHF EU ponúkame možnosť zúčastniť sa Letnej školy Ako kvalitne učiť.

Letná škola bude v Brne na Masarykovej univerzite, v termíne 18. - 25. augusta 2018. Cieľom letnej školy je pripraviť účastníkov na ich pedagogickú prax a zlepšiť ich metódy a prístupy vo vyučovaní.

Účastníci majú hradené ubytovanie a stravu v hoteli blízko univerzity, a Ekonomická univerzita v Bratislave im poskytne cestovný grant vo výške 275 eur bez ohľadu na cestovné náklady. Podmienkou je účasť minimálne na 5 dňoch letnej školy a znalosť angličtiny na komunikačnej úrovni.

Letná škola a následný kurz sú riadne akreditované Ekonomickou univerzitou (10 ECTS kreditov) aj na medzinárodnej úrovni: britská SEDA vydá absolventom medzinárodne platný certifikát.

Bližšie informácie: http://euba.sk/aku