logo-mendelova.jpg

Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne Vás pozýva na Letnú školu Analýza a zpracování ekonomických dat so zameraním na Použití statistických metod ve vybraných oblastech analýzy dat z dotazníkových šetření.

Bližšie info v letáku.