logo-workspace-new.png

Študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje EUBA v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe, nájdete na www.workspaceeurope.sk.

 

workspace-18-19-promo-Dominika.jpg

 

PRACOVNÉ STÁŽE ERASMUS+ PRE ABSOLVENTOV

 

Kto sa môže prihlásiť?

  • Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

  • Min. 2 a max. 12 mesiacov.

Počet financovaných mesiacov:

  • Max. 3 mesiace,
  • 670 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny).

 Počet odpracovaných hodín:

  • 35 - 40 h týždenne.

Kedy môžem vycestovať:

  • Po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).

 

workspace-18-19-promo-Juraj.jpg

 

Aké stáže ponúka program?

  • Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent.

 

 workspace-18-19-promo-Karin.jpg

 

Ako sa prihlásiť?