Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom


Albánsko

UNIVERSITY OF TIRANA

 • určené pre 2. a 3. stupeň FPM, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2


Ukrajina

KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2


Čína

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

NINGBO UNIVERSITY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2


Vietnam

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY, HANOI

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2


Gruzínsko

GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1., 2. a 3 stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2


Rusko

PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2


Moldavsko

UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2


Juhoafrická republika

CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

 

Do 19. marca 2021 je potrebné odoslať na e-mail  nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 26. marca 2021!

 

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Štúdium mimo EÚ K107,  alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

studium mimo europy