Načítavam stránku...

logo-erasmus-blue.png

Program ERASMUS+  sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Na programe participujú krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajsko, Turecko a Švajčiarsko. Program je určený pre študentov všetkých stupňov štúdia – v rámci programu Erasmus+ – celoživotné vzdelávanie.

Typy mobilít ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ môžeš ako študent absolvovať 3 základné typy mobilít:

 • ERASMUS+ mobilita študentov (študuješ napr. semester na zahraničnej univerzite - o tomto type je táto stránka),
 • ERASMUS+ zahraničná stáž (stáž v podniku v zahraničí - bližšie info tu).
 • ERASMUS+ absolventská stáž (tak isto stáž v podniku v zahraničí, ale hlásiš sa ako študent a odchádzaš na ňu ako absolvent - bližšie info tu alebo na stránke konzorcia WorkSpace Europe, ktoré tieto stáže pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje).

Kto sa môže prihlásiť?

 • študent denného aj externého štúdia ktoréhokoľvek stupňa štúdia (I., II. a aj III.), ktorý:
 • úspešne absolvoval 1. ročník I. stupňa štúdia (spravil všetky skúšky z 1. ročníka I. stupňa štúdia; prenos predmetu z iného ročníka ťa nediskvalifikuje),
 • a nemá ešte vyčerpanú povolenú dĺžku účasti (na každom stupni štúdia môže byť na ERASME+ 12 mesiacov, a to vrátane stáží v podnikoch).

Na ktorú univerzitu môžem ísť?

 • všeobecný zoznam partnerských univerzít nájdeš na stránke našej univerzity, v 3. kole sa môžeš prihlásiť len na tieto univerzity (pozor, v StudyAbroad nebolo možné tento zoznam aktualizovať),
 • odporúčame pozrieť si študijné programy / ponúkané predmety univerzít, aby sa predmety čo najviac zhodovali s tými, ktoré by si mal na PHF EU.

Nominácia študentov

 • každá fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave môže nominovať určitý počet študentov (konkrétne PHF EU na akademický rok 2018/2019 mohla nominovať 70 študentov, v 2. kole mohla nominovať 12 študentov a v 3. kole môže nominovať 20 študentov) a neobmedzený počet náhradníkov,
 • nominovaní vycestujú určite, vycestovanie náhradníkov závisí od priebežného čerpania finančných prostriedkov určených na Erasmus+ na univerzite, ako aj od prípadného navýšenia finančných prostriedkov určených na Erasmus+ zo strany SAAIC, ale po minulé roky vycestoval takmer každý náhradník z našej fakulty.

Ako sa prihlásim?

 • prihlášku si vyplníš v systéme Study Abroad (ak by bol problém, riešenie nájdeš v manuáli), okrem prihlášky do systému nahráš aj:
 • štruktúrovaný životopis v cudzom jazyku – odporúčame použiť európsku formu životopisu Europass,
 • motivačný list v cudzom jazyku,
 • výpis známok dovtedy absolvovaných skúšok v cudzom jazyku (potvrdený študijným oddelením),
 • predbežný prehľad predmetov, ktoré chceš v zahraničí študovať,
 • vyplnenú prihlášku vytlačíš 2x a ostatné dokumenty 1x a odovzdáš na podateľni PHF EU (pre Ing. Eriku Dudáš Pajerskú, PhD.),
 • termín na prihlásenie na mobility v akademickom roku 2018/2019 v prvom kole bol do 22. februára 2018,
 • termín na prihlásenie na mobility v akademickom roku 2018/2019 v druhom kole bol do 18. apríla 2018,
 • termín na prihlásenie na mobility v LS akademického roku 2018/2019 v treťom kole je do 23. septembra 2018.

Budem nominovaný alebo náhradník?

 • o tom rozhodne výberové konanie, na ktorom sa ťa členovia výberovej komisie opýtajú zopár otázok v cudzom jazyku a zhodnotia tebou predložené dokumenty,
 • 1. kolo výberového konania:
  • výberové konanie na akademický rok 2018/2019 sa uskutočnilo 26. februára 2018 od 10:00 hod. v Zasadacej miestnosti dekanátu PHF EU,
  • jednotné kritériá výberového konania schválené na porade prodekanov pre medzinárodné vzťahy fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • výberová komisia na akademický rok 2018/2019,
  • nominačná listina študentov PHF EU s poradím študentov, ktorí sú nominovaní, ako aj s poradím náhradníkov na akademický rok 2018/2019,
  • prehľad rozdelenia nominovaných študentov PHF EU s priradením zahraničnej univerzity,
 • 2. kolo výberového konania:
  • v tomto kole sa neprihlásil ani jeden záujemca,
 • 3. kolo výberového konania:
  • dokumenty budú čoskoro zverejnené.

Pred vycestovaním na Erasmus+

 • ak si bol nominovaný, očakávaj inštrukcie z Oddelenia medzinárodných mobilít (OMM) na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktoré ti prídu mailom približne v polovici marca,
 • ak si náhradník, OMM ťa tak isto môže (ale nemusí) mailom osloviť, pozor, v tomto prípade to nemusí byť v marci, ale bude to určite neskôr (ako bolo spomínané, všetko závisí od finančných prostriedkov určených na Erasmus+).

Všeobecné podmienky, ako aj ďalšie informácie o programe ERASMUS+

Fotogaléria

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?