Načítavam stránku...

 logo-ceepus.gif

Pre EU v Bratislave boli v rámci štipendijného programu CEEPUS pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2018/2019:

Študenti:

 • v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819
  • WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria –  2 študenti / každý 1 semester
  • University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra / Albania – 1 študent / 1 semester

Od účastníkov na WU (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny. 

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.  

Učitelia:

 • v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819
  • University of Montenegro / Montenegro – 1 učiteľ/1 mesiac
  • Warsaw School of Economics / Poland - 1 učiteľ/1 mesiac

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

 • v rámci siete REDENE - CIII-PL-0056-14-1819
  • University of Economics in Katowice / Poland – 1 učiteľ/1 mesiac

Od účastníka je potrebná znalosť angličtiny.

 

Prosím Vás, aby záujemcovia najneskôr do piatku 15. júna 2018 doložili na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

Pre študentov:

K prihláseniu doložiť:

 • životopis – CV v angličtine,
 • motivačný list v angličtine,
 • výpis známok (v slovenčine)
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Pre učiteľov:

K prihláseniu doložiť:

 • životopis – CV v angličtine,
 • motivačný list v angličtine,
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

 

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora.


Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: +421 2 6729 5386

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?