Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:


Argentína

NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2


Brazília

PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1


Kanada

UNIVERSITY OF VICTORIA

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – TOEFL 575


Japonsko

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, CEFR B2 GPA 2.5 or above

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0


Južná Kórea

SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2


Thajsko

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500 orIELTS 6.0 or TOEIC 650


Keňa

KENYATTA UNIVERSITY

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2


India

INIDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR

 • určené pre 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

 

Do 19. marca 2021 je potrebné odoslať na e-mail  nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 26. marca 2021!

 

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Štúdium mimo EÚ K107,  alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

studium mimo europy

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.