Ekonomická univerzita v Bratislave má uzatvorených množstvo bilaterálnych zmluv s univerzitami z celého sveta. Na niektoré z nich môžeš ísť v rámci výmenného pobytu študovať.

Kto sa môže prihlásiť?

  • študent Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • so znalosťou jazykov (anglický, resp. jazyk prijímajúcej krajiny),
  • s dobrými študijnými výsledkami.

Financovanie

  • cestovné a ubytovanie si hradíš sám,
  • samotné štúdium je v rámci bilaterálnej spolupráce bezplatné (neplatíš školné, ktoré sa ináč pohybuje okolo 5-10 tis. Eur / semester).

 

erasmuska107-20-21-studium-sk.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.