ŠTUDUJ V ZAHRANIČÍ V LETNOM SEMESTRI 2021/2022

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Štúdium mimo Európy bez grantu.

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:

Do 18. októbra 2021 je potrebné odoslať na e-mail nasledovné dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

Výberové konanie sa uskutoční 26. októbra 2021!

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Štúdium mimo EÚ K107, fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

erasmus-ka107-21-22-2kolo-plagat-sk.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.