Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ mobilita študentov
 (štúdium v zahraničí) 
 (dodatočná výzva na LS akademického roka 2022/2023)
 Termín:
 21. september 2022
logo-erasmus.png  ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 (1. výzva na akademický rok 2022/2023)
 Termín:
 15. september 2022
 
Predbežný termín 2. výzvy:
 15. december 2022

Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ KA107
 
(štúdium mimo krajín EÚ)
logo-workspace.png  ERASMUS+ absolventská stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program