Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí) 
 Termín:
 12. apríl 2021
logo-erasmus.png  ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 Termín:
 15. apríl 2021
logo-workspace.png  ERASMUS+ absolventská stáž
 (stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
 Termín:
 30. apríl 2021
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
 
 Termín:
 30. apríl 2021
logo-visegrad.png  Európska integrácia – výskum v archíve EÚ  Termín:
 30. apríl 2021
logo-ecb.png  Women in Economics Scholarship Európskej centrálnej banky  Termín:
 jún 2021


Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ KA107
 
(štúdium mimo krajín EÚ)
logo-euba.jpg  Central Europe Connect
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
 logo-huddersfield.jpg  University of Huddersfield
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program