Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 (1. výzva na ak. rok 2023/2024)
 Termín:
 15. október 2023
logo-erasmus.png  ERASMUS+ KA107
 
(štúdium mimo krajín EÚ)
 Termín:
 15. október 2023
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
 Termín:
 15. október 2023
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko  Termín:
 15. október 2023
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky 
 Termín:
 31. október 2023


Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí)
logo-workspace.png  ERASMUS+ absolventská stáž
 (stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
 (prihlásiť sa musíš kým si študent)
logo-euba.jpg  Central Europe Connect
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
 logo-huddersfield.jpg  University of Huddersfield
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program