Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png

 ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí)
 (2. výzva na ak. rok 2024/2025)

 Termín:
 5. apríl 2024
logo-erasmus.png  ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 (4. výzva na ak. rok 2023/2024)
 Termín:
 15. apríl 2024
logo-workspace.png  ERASMUS+ absolventská stáž
 (stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
 (prihlásiť sa musíš kým si študent)
 Termín:
 30. apríl 2024


Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo-erasmus.png  ERASMUS+ KA107
 
(štúdium mimo krajín EÚ)
logo-euba.jpg  Central Europe Connect
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
 logo-huddersfield.jpg  University of Huddersfield
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky 
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program