Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo-akciarakuskoslovensko.jpeg   Akcia Rakúsko - Slovensko   Termín:
 15. október 2023
 
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
 Termín:
 31. október 2023

Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo erasmus  ERASMUS+
 
 logo erasmus  ERASMUS+ KA107
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program