Aktuálne mobility / letné a zimné školy

logo erasmus  ERASMUS+
 (termín absolvovania mobility od 1.10.2022 do 31.01.2023)
 Termín:
 19. september 2022

Ostatné mobility / letné a zimné školy

logo erasmus  ERASMUS+ KA107
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
logo-ceepus.gif  CEEPUS
logo-fulbright.jpg  Fulbright Scholarship
logo-visegrad.png  Visegrad Scholarship Program