HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

odborný asistent

T11/8 +421557223227
 
DUDÁŠ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

DUDÁŠ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

Referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov

odborná asistentka

T11/3A +421557223287