HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu; študijný poradca pre I. st. (EaMP-Košice))

odborný asistent

T11/8 +421557223227
KADUK, Gabriela, Ing.

KADUK, Gabriela, Ing.

referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov

referentka

T11/3A +421557223287