HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

odborný asistent

T11/8 +421557223227
 
VAJTOVÁ, Daniela

VAJTOVÁ, Daniela

Referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov

referentka

T11/3A +421557223287