HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu; študijný poradca pre I. st. (EaMP-Košice))

odborný asistent

T11/8 +421557223227
DUDÁŠ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

DUDÁŠ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

materská dovolenka (referentka pre vedu, výskum, habilit. a vymenúvacie konanie a medzin. vzťahy)

odborná asistentka

T11/3A +421557223287