Načítavam stránku...

Študijné programy 1. stupňa

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku v odbore Ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické a manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Obchodné podnikanie

Absolventi štúdia odboru Obchodné podnikanie nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov ako špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb.  Sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podniku. Vedia sa uplatniť aj na miestach kvalitárov aj obchodných technológov. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva podnikateľských subjektov napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva pre podniky obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Študijný program 2. stupňa

Finančné riadenie podniku

Absolventi študijného programu Finančné riadenie podniku študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista aj špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?