v akademickom roku 2020/2021

 

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

02.06.2021

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

Michalovce

24.05. – 26.05.2021

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice
Michalovce

07.06. – 09.06.2021

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice
Michalovce

Opravné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

23.8.2021

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

24.8.2021

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice

24.8.2021

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment

bakalárske (Bc.):

inžinierske (Ing.):


Organizačné pokyny pre štátne skúšky 2020/2021

aktualizované 17.8.2021 new

Opravný termín Štátna skúška 2 (Účtovníctvo podnikateľských subjektov)

 

Štátna skúška v opravnom termíne 24.08.2021 - študijný program ekonomika a manažment podniku a študijný program finančné riadenie podniku.