v akademickom roku 2020/2021

 

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

02.06.2021

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

Michalovce

24.05. – 25.05.2021

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice
Michalovce

07.06. – 08.06.2021

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice
Michalovce

Opravné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

23.8.2021

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

24.8.2021

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice

24.8.2021

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment

bakalárske (Bc.):

inžinierske (Ing.):