v akademickom roku 2023/2024

 

Termíny  |  Okruhy tém  |  Pokyny

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

03.06.2024

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • časť štátnej skúšky: Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

04.06.2024 – 05.06.2024

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • štátna skúška: Podniková ekonomika, Manažment podniku

Študijný program podnikový obchod a marketing

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • štátna skúška: Obchod a marketing

Košice

06.06.2024

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • štátna skúška: Podniková ekonomika, Manažment podniku
Michalovce

10.06.2024 – 11.06.2024

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • časť štátnej skúšky: Ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • časť štátnej skúšky: Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie

Košice

12.06.2024 Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • časť štátnej skúšky: Ekonomika a manažment podniku
Michalovce

Opravné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

20.8.2024

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • časť štátnej skúšky: Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

21.8.2024

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • časť štátnej skúšky: Ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • časť štátnej skúšky: Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie

Košice

21.8.2024

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • štátna skúška: Podniková ekonomika, Manažment podniku

Študijný program podnikový obchod a marketing

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • štátna skúška: Obchod a marketing

Košice

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment

bakalárske (Bc.):

inžinierske (Ing.):

 

Pokyny k štátnym skúškam v študijnom odbore ekonómia a manažment