v akademickom roku 2019/2020

 

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

17.06.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

18.06.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Michalovce

22.06. – 26.06.2020

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice
Michalovce

29.06. – 03.07.2020

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice
Michalovce

Opravné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

24.8.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

25.8.2020

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice

25.8.2020

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice

 

Štátna skúška 2: Účtovníctvo podnikateľských subjektov (EaMP) (I. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce) - aktualizované 26.05.2020

Opravný termín štátnej skúšky 2: Účtovníctvo podnikateľksých subjektov (EaMP) (I. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce)  - aktualizované 06.07.2020

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment

bakalárske (Bc.):

inžinierske (Ing.):