v akademickom roku 2022/2023

 

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

06.06.2023

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Štátna skúška 2 Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

07.06.2023 – 08.06.2023

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Podniková ekonomika
 • Štátna skúška 2 Manažment podniku

Študijný program podnikový obchod a marketing

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška Obchod a marketing

Košice

09.06.2023

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Podniková ekonomika
 • Štátna skúška 2 Manažment podniku
Michalovce

19.06.2023 – 20.06.2023

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku
 • Štátna skúška 3 Obchodné podnikanie

Košice

21.06.2023 Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku
Michalovce

Opravné / náhradné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

21.8.2023

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Štátna skúška 2 Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

22.8.2023

Bakalárske
štúdium

Študijný program ekonomika a manažment podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku

Študijný program obchodné podnikanie

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku
 • Štátna skúška 3 Obchodné podnikanie

Košice

22.8.2023

Inžinierske
štúdium

Študijný program finančné riadenie podniku

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška 1 Podniková ekonomika
 • Štátna skúška 2 Manažment podniku

Študijný program podnikový obchod a marketing

 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Štátna skúška Obchod a marketing

Košice

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment
(aktualizujú sa)

bakalárske (Bc.):

 • študijný program ekonomika a manažment podniku (EaMP) (I. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce)
 • študijný program obchodné podnikanie (OP) (I. stupeň štúdia, DŠ, Košice)

inžinierske (Ing.):

 • študijný program finančné riadenie podniku (FRP) (II. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce)
 • študijný program podnikový obchod a marketing (POaM) (II. stupeň štúdia, DŠ, Košice)