Načítavam stránku...

Harmonogram akademického roka 2018/2019 na III. stupni štúdia

Harmonogram

Termín

Zápis do 1. ročníka

4.9.2017

Zápis do 2. – 5. ročníka

4.9. – 14.9.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka

18.9.2017

Študijný program doktoranda

do 29.9.2017

Schvaľovanie študijných programov

september – október 2017

Výučba – zimný semester

september – december 2017

Prezentácia vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

november 2017

Skúškové obdobie – zimný semester

december 2017 – marec 2018

Výučba – letný semester

február – máj 2018

Skúškové obdobie – letný semester

máj – júl 2018 (po obdobie hlavných prázdnin)

Schvaľovanie nových tém dizertačných prác

marec - apríl 2018

Štátne skúšky - dizertačné

február – marec 2018

Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác

jún – august 2018

Prijímacie skúšky

jún  - júl 2018

Promócie

október 2017, marec 2018

Obdobie hlavných prázdnin

9.7. – 31.8.2018

Tento harmonogram bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PHF EU v Košiciach dňa 27.3.2017

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?