Načítavam stránku...
HarmonogramTermín
Zápis do 1. ročníka 02.09.2016
Zápis do 2. - 5. ročníka 05.09.2016 - 14.09.2016
Slávnostné otvorenie akademického roka 26.09.2016
Študijný program doktoranda do 30.09.2016
Výročné hodnotenie doktoranda do 30.09.2016
Schvaľovanie študijných programov september - október 2016
Výučba - zimný semester september - december 2016
Prezentácia vedeckovýskumnej činnosti doktorandov november 2016
Skúškové obdobie - zimný semester 02.01.2017 - 10.02.2017
Výučba - letný semester február - máj 2017
Skúškové obdobie - letný semester 15.05.2017 - 07.07.2017
Schvaľovanie nových tém dizertačných prác marec - apríl 2017
Štátne skúšky - dizertačné február - marec 2017
Štátne skúšky - obhajoby dizertačných prác jún - august 2017
Prijímacie skúšky jún - júl 2017
Promócie október 2016, marec 2017
Obdobie hlavných prázdnin 10.07.2017 - 31.08.2017

Tento harmonogram bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PHF EU v Košiciach dňa 22.02.2016

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?