Načítavam stránku...

Členovia odborovej komisie pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Interní členovia OK

1. doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.
2. prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
3. doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. - podpredseda
4. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
5. prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
6. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
7. doc. Ing. Martin Mizla, CSc.
8. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
9. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - predseda

Externí členovia OK  

1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
3. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, CSc.
4. prof. Ing. Igor Liberko, CSc.   

Tajomník OK

Ing. Monika Čonková, PhD.         

 Dokumenty OK

Organizačný a rokovací poriadok OK PHF EU

                                                               

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?