Termín prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na III. stupni v akademickom roku 2024/2025:

26.6.2024

 

NÁVRHY TÉM DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - budú aktualizované pre akademický rok 2024/2025

RÁMCOVÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 3. STUPŇA ŠTÚDIA NA PHF EU NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - budú aktualizované pre akademický rok 2024/2025

POŽIADAVKY NA SKÚŠKU Z CUDZIEHO JAZYKA - PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - budú aktualizované pre akademický rok 2024/2025

 

VŠEOBECNE

Elektronická prihláška - Pokyny na vyplnenie prihlášky

Elektronická prihláška - Termín pre podanie: jún 2024

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uchádzači so špecifickými potrebami

Rámcové podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2024/2025 (EU v Bratislave)

Poplatky spojené so štúdiom