Načítavam stránku...

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku v odbore Ekonomika a manažment podniku získajú hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou ich dizertačnej práce. Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent si taktiež osvojí zásady a metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?