Študijný program 3. stupňa štúdia: Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment