Členovia subodborovej komisie 6.1 ekonomika a manažment podniku
na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

pre študijný program ekonomika a manažment podniku v odbore ekonómia a manažment

 

predseda subodborovej komisie (subOK)

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

podpredseda subOK

doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.

tajomník subOK

doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.

 

Interní členovia subOK

  1. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.
  2. doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
  3. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
  4. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
  5. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.&PhD., EUR ING.
  6. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
  7. doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.
  8. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.
  9. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
  10. doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD., MBA
  11. doc. Ing. Erik Weiss, PhD.
  12. doc. Ing. Roland Weiss, PhD.
  13. doc. Ing. Jozef Zuzik, PhD.

Externí členovia subOK

  1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
  2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
  3. prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD.
  4. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

 Dokumenty subOK

Organizačný a rokovací poriadok subOK PHF EU