poskytuje flexibilný a všestranný vzdelávací nástroj, ktorý umožňuje prispôsobenie vzdelávania okolnostiam. Keď je e-learning súčasťou štandardnej výučby s prítomným učiteľom, výsledkom je obohatená výučba a učenie sa zamerané na efektívnejšie a účinnejšie plnenie cieľov vzdelávania.

 E-learningové riešenie je

  • finančne efektívne – eliminuje náklady na cestovanie, organizovanie, zabezpečovanie tlačených materiálov, priestorov, prítomnosť učiteľov;
  • časovo úsporné – minimalizuje čas potrebný pre odovzdanie informácií, umožňuje učenie v preferovanej dobe;
  • aktualizovateľné – informácie sú vždy aktuálne a adekvátne;
  • prispôsobiteľné – umožňuje študentom učiť sa vlastným tempom v optimálnom čase;
  • motivujúce – poskytuje prehľad a záznamy o priebehu vzdelávania;
  • relevantné – téma je ušitá na mieru vzdelávacím potrebám a cieľom;
  • pútavé – použitie kreatívnych multimediálnych a interaktívnych nástrojov učenia upútava študentov a zvyšuje zapamätateľnosť učiva .

Možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na PHF EU sú pre študentov a pedagógov dostupné cez túto webovú stránku PHF EU (menu Štúdium/E-learning), resp. priamo cez e-learningový portál na webovej adrese:  https://e-learning.euke.sk. Prihlasujete sa pomocou prihlasovacích údajov vysokoškolského konta na PHF EU na portáli Office365 (získaných na prvej hodine Informatiky).

Enter E-learning

 

Aktuálne obdobie výskytu a šírenia nového koronavírusu prinieslo potrebu intenzívneho využívania dištančných nástrojov vzdelávania. Aplikáciou aktuálne využívanou v dištančnom vzdelávaní na PHF EUBA poskytujúcou webové konferenčné prenosy, dátové úložisko (s možnosťou zdieľania a online spolupráce), textovú komunikáciu a iné v rámci cloudových služieb Office 365 je aj Microsoft Teams.

Návody na používanie aplikácie Microsoft Teams

Online vzdelávanie prostredníctvom Microsoft Teams (ako začať)

Príručka Microsoft Teams so stručným návodom

Návod na používanie aplikácie Microsoft Teams v prostredí Office 365

Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (videonávod pre študentov)