poskytuje flexibilný a všestranný vzdelávací nástroj, ktorý umožňuje prispôsobenie vzdelávania okolnostiam. Keď je e-learning súčasťou štandardnej výučby s prítomným učiteľom, výsledkom je obohatená výučba a učenie sa zamerané na efektívnejšie a účinnejšie plnenie cieľov vzdelávania.

 E-learningové riešenie je

  • finančne efektívne – eliminuje náklady na cestovanie, organizovanie, zabezpečovanie tlačených materiálov, priestorov, prítomnosť učiteľov;
  • časovo úsporné – minimalizuje čas potrebný pre odovzdanie informácií, umožňuje učenie v preferovanej dobe;
  • aktualizovateľné – informácie sú vždy aktuálne a adekvátne;
  • prispôsobiteľné – umožňuje študentom učiť sa vlastným tempom v optimálnom čase;
  • motivujúce – poskytuje prehľad a záznamy o priebehu vzdelávania;
  • relevantné – téma je ušitá na mieru vzdelávacím potrebám a cieľom;
  • pútavé – použitie kreatívnych multimediálnych a interaktívnych nástrojov učenia upútava študentov a zvyšuje zapamätateľnosť učiva .

Možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na PHF EU sú pre študentov a pedagógov dostupné cez webovú stránku PHF EU a menu Štúdium (https:// phf.euba.sk/studium/e-learning) resp. priamo cez e-learningový portál na webovej adrese:  https://e-learning.euke.sk. Prihlasujete sa pomocou prihlasovacích údajov vysokoškolského účtu na PHF EU na portáli Office365 (získaných na prvej hodine Informatiky).

Enter E-learning