2021/2022

Harmonogram akademického roka 2021/2022 všeobecne pre EUBA

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2021/2022

Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre PHF EUBA