2022/2023

Harmonogram akademického roka 2022/2023 všeobecne pre EUBA

Harmonogram akademického roka 2022/2023 pre PHF EUBA

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2022/2023

2021/2022

Harmonogram akademického roka 2021/2022 všeobecne pre EUBA

Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre PHF EUBA