2023/2024

Harmonogram akademického roka 2023/2024 všeobecne pre EUBA

Harmonogram akademického roka 2023/2024 pre PHF EUBA

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2023/2024