Načítavam stránku...
 Termín 2016 - 2017Poznámka
Zápisy na štúdium 02.09.2016 - 23.09.2016 podľa termínov zápisu
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 02.09.2016 - 23.09.2016 podľa termínov zápisu
Slávnostné otvorenie akademického roka 26.09.2016   centrálne pre celú univerzitu
Slávnostná imatrikulácia    
Výučba zimný semester:    
Denné štúdium - 1. a 2. stupeň štúdia 26.09.2016 - 23.12.2016  
Udeľovanie zápočtov - 1. a 2. stupeň štúdia 19.12.2016 - 23.12.2016 vrátane priebežných hodnotení
Výučba 3. stupeň štúdia september - december 2016   bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň
Externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia (Michalovce + Košice) 24.09.2016 - 17.12.2016  
Skúškové obdobie - zimný semester    
Výučba letný semester:    
Denné štúdium 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa  13.02.2017 - 12.05.2017  
Udeľovanie zápočtov 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa  09.05.2017 - 13.05.2017  
Denné štúdium (končiace ročníky) 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 13.02.2017 - 28.04.2017  
Udeľovanie zápočtov (končiace ročníky) 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 24.04.2017 - 29.04.2017  
Externé štúdium 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 11.02.2017 - 13.05.2017 okrem 15.04.2017
(sobota)
Externé štúdium 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 11.02.2017 - 29.04.2017 okrem 15.04.2017
(sobota)
Výučba 3. stupeň štúdia február - máj 2017  bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň
Skúškové obdobie - letný semester    
1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 15.05.2017 - 07.07.2017*   
3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 02.05.2017 - 27.05.2017  prípade do 07.07.2017
(štátna skúška august 2017)
Štátne skúšky   do 12.7.2017
Vypísanie tém bakalárskych prác (2. ročník 1. stupeň) 03.04.2017 - 28.04.2017   
Prihlasovanie sa na témy bakalárskych prác (2. ročník 1. stupeň)  03.04.2017 - 27.05.2017   
Schvaľovanie tém bakalárskych prác 30.05.2017  
Vypísanie tém inžinierskych prác (1. ročník 2. stupeň) 26.09.2016 - 28.10.2016   
Prihlasovanie sa na témy inžinierskych prác (1. ročník 2. stupeň)  26.09.2016 - 28.11.2016   
Schvaľovanie tém inžinierskych prác  30.11.2016   
Bakalárske štátne skúšky - Účtovníctvo  13.02.2017 - 17.02.2017
15.05.2017 - 19.05.2017
 
Odovzdanie bakalárskych prác  05.05.2017  1 mesiac pred konaním štátnych skúšok 
Odovzdanie diplomových prác  30.04.2017  1 mesiac pred konaním štátnych skúšok 
Bakalárske štátne skúšky (ŠZS)  05.06.2017 - 09.06.2017  jeden týždeň v závislosti od termínu prijímacích skúšok na 1. stupeň 
Inžinierske štátne skúšky (ŠZS)  29.05.2017 - 02.06.2017  jeden týždeň v závislosti od termínu prijímacích skúšok na 1. stupeň 
Opravný termín štátnych skúšok  22.08.2017  odovzdanie prác do 21.7.2017 
Dizertačné skúšky január - marec 2017 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň
Prijímacie skúšky    
Pre 1. stupeň štúdia  12.06.2017 - 16.6.2017   
Pre 2. stupeň štúdia 24.08.2017  
Pre 3. stupeň štúdia jún - júl 2017 bližšie určí harmonogram pre 3. stupeň
Promócie    
1. stupeň štúdia 04.07.2017 Košice
2. stupeň štúdia 04.07.2017 Košice, Michalovce
Obdobie hlavných prázdnin 10.07.2017 - 31.08.2017  

 * v období prijímacích skúšok a štátnych skúšok možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

Štátne sviatky 2016/2017:

 • 1.9.2016 (štvrtok)
 • 15.9.2016 (štvrtok)
 • 1.11.2016 (utorok)
 • 17.11.2016 (štvrtok)
 • 24.12.2016 - 26.12.2016 (sobota - pondelok)
 • 1.1.2017 (nedeľa)
 • 6.1.2017 (piatok)
 • 14.4.2017 (piatok)
 • 17.4.2017 (pondelok)
 • 1.5.2017 (pondelok)
 • 8.5.2017 (pondelok)
 • 5.7.2017 (streda)
 • 29.8.2017 (utorok)

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 13.1.2016
Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 20.1.2016
Harmonogram bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PHF EU v Košiciach dňa 22.02.2016

 

HARMONOGRAM akademického roka 2016/2017 na III. stupni štúdia

HarmonogramTermín
Zápis do 1. ročníka 02.09.2016
Zápis do 2. - 5. ročníka 05.09.2016 - 14.09.2016
Slávnostné otvorenie akademického roka 26.09.2016
Študijný program doktoranda do 30.09.2016
Výročné hodnotenie doktoranda do 30.09.2016
Schvaľovanie študijných programov september - október 2016
Výučba - zimný semester september - december 2016
Prezentácia vedeckovýskumnej činnosti doktorandov november 2016
Skúškové obdobie - zimný semester 02.01.2017 - 10.02.2017
Výučba - letný semester február - máj 2017
Skúškové obdobie - letný semester 15.05.2017 - 07.07.2017
Schvaľovanie nových tém dizertačných prác marec - apríl 2017
Štátne skúšky - dizertačné február - marec 2017
Štátne skúšky - obhajoby dizertačných prác jún - august 2017
Prijímacie skúšky jún - júl 2017
Promócie október 2016, marec 2017
Obdobie hlavných prázdnin 10.07.2017 - 31.08.2017

Tento harmonogram bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PHF EU v Košiciach dňa 22.02.2016

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?