Načítavam stránku...

Termíny zápisov pre akademický rok 2017/2018

Náhradný a opravný termín - Štátna skúška 2 (Účtovníctvo podnikateľských subjektov) -  pre všetkých študentov III. ročníka 1. stupňa štúdia

Umožnenie stanoviť náhradný termín študentom PHF EU na základe žiadostí - pre vedúcich katedier, príslušných pedagogických zamestnancov fakulty, študijné oddelenie, študentov EaMP, OP, FRP (I. a II. stupeň štúdia) 

Prihlasovanie na štátne skúšky - pre studentov 2. FRP Košice

Prihlasovanie na štátne skúšky - pre studentov 3. EaMP a OP Košice

Náhradné plnenie v AR 2016-2017

Štátna skúška - Účtovníctvo podn. subjektov (Ing. Andrejovský)

Okruhy tém pre štátne skúšky - zverejnenie (Ing. Andrejovský)

Oznam o splnení všetkých podmienok účasti na štátnej skúške - (Ing. Andrejovský)

Oznam o konaní volieb do zamestnaneckej časti do AS PHF - Apríl 2017

Zoznam kandidátov volieb do zamestnaneckej časti do AS PHF - Apríl 2017

Termín a informácie o promóciách

 

Týkajúce sa výučby (jednorazové zmeny)

Náhrada výučby - Štatistika (doc. Megyesiová) - DŠ Michalovce

Opravná písomka - Medzinárodné podnikanie (doc. Bobenič Hintošová) - DŠ Košice

 

Týkajúce sa výučby (trvalé zmeny)

Zmena výučby a vyučujúcej - FAFP (Ing. Sabolová) - 2. ročník FRP, DŠ Košice

Zmena výučby a vyučujúcej - FAFP (Ing. Sabolová) - 2. ročník FRP, DŠ Michalovce

Zmena vedúceho záverečnej práce (Ing. Bruothová) - študentí, ktorých vedúcou záverečnej práce bola doc. Bednárová

Zmena výučby - Finančná analýza a finančné plánovanie (Ing. Lukáč) - 2. ročník FRP, DŠ Košice

Zmena vyučujúceho - Internetová komunikácia (Ing. Hudák) - 1. a 2. ročník FRP, DŠ Košice

Zrušenie cvičenia - Optimalizačné metódy (Ing. Hudák) - 2. ročník FRP, DŠ Košice

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?