Akademický rok 2021/2022

Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU - pre študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov

 

Mimoriadne zmeny vo výučbe ZS 2021/2022

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)VyučujúciOznam
         

 

Trvalé zmeny vo výučbe ZS 2021/2022

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)
VyučujúciOznam
         

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.