Akademický rok 2020/2021

Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU - pre študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov

 

Mimoriadne zmeny vo výučbe ZS 2020/2021

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)VyučujúciOznam
22.10. ke Nákup a predaj (dš) Weiss E. oznam
13.10. ke Účtovníctvo v praxi (dš) Horváthová oznam
9.10. ke Seminár k ZP / Operačná analýza (blok) Bruothová / Gajdoš oznam
7.10. ke Finančný manažment (dš) Weiss R. oznam
 6.10. ke  Nákup a predaj (dš) Weiss E.  oznam

 

Trvalé zmeny vo výučbe ZS 2020/2021

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)
VyučujúciOznam
         

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.