Akademický rok 2022/2023

Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU - pre študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov

 

Mimoriadne zmeny vo výučbe ZS 2022/2023

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)VyučujúciOznam
5.10. KE Dane podnikateľských subjektov (dš) Lukáč oznam
4.10. MI Manažérska informatika (dš) Dugas oznam
4.10. MI Manažment inovácií (dš) Dugas oznam
4.10. MI Základy manžmentu (dš) Dugas oznam
28.9. KE Podniková analytika (eš) Hudák oznam
27.9. KE Kvantitatívne analýzy a prognózy
Hospitality management (dš)
Megyesiová
Stričík
oznam
26.9. KE Marketingová komunikácia Petrovčiková oznam
26.9. KE Nákup a predaj Weiss E. oznam
22.9. KE Finančno-ekonomická analýza (eš) Weiss R. oznam
22.9. KE Operačná analýza a Manažérska informatika (eš) Pružinský oznam
22.9. KE Mikroekonómia a Základy manažmentu (eš) Pružinský oznam
21.9. MI Finančný manažment  Weiss R. oznam
21.9. KE Finančno-ekonomická analýza  Weiss R. oznam
19.9.  MI Podniková analytika  Hudák  oznam 

 

Trvalé zmeny vo výučbe ZS 2022/2023

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)
VyučujúciOznam
 22.9. KE  Operačná analýza (dš)  Pružinský  oznam

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.