Načítavam stránku...

Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU -  pre študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov

 

Týkajúce sa výučby (jednorazové zmeny)

Náhradný termín výučby - Podnikové hospodárstvo (Ing. Bruothová) - Košice

Zmena výučby - Optimalizačné metódy (Ing. Hudák) - Košice

Náhrada výučby - Informačné systémy podnikov (Ing. Dugas) - Košice

Opravná písomka - Finančné trhy (PhDr. Ing. Verner) - Košice

Zmena termínu výučby - Optimalizačné metódy (doc. Megyesiová) - Košice

Zmena výučby - Ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva (Mgr. Sančiová) - Košice

Zmena výučby - Podnikateľská etika (Ing. Szaryszová) - Košice

Zmena výučby - Informatika a Podnikové hospodárstvo (Ing. Závadský, Ing. Bruothová) - Košice

Zmena výučby - Podnikové hospodárstvo (doc. Stričík) - Košice

Zmena výučby - Informatika (Ing. Tarča) - Košice

Ekvalizér - Michalovce - zrušenie termínu konzultácie 2.11.2017 - Michalovce

Zmena výučby - Manažérske rozhodovanie (Ing. Szaryszová) - Košice

Neuskutočnenie prednášky - Finančno-ekonomická analýza (Ing. Meheš) - Michalovce

Zmena výučby - Ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva (Mgr. Sančiová) - Košice

Zmena výučby - Akreditácia, certifikácia a auditovanie, Ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva (prof. Majerník) - Košice

Zmena výučby - Seminár k záverečnej práci (Ing. Gontkovičová) - Michalovce

Náhrada výučby - Riziko v podniku (doc. Tkáč) - Košice

Zápočet z predmetu Riziko v podniku (doc. Tkáč) - Košice

2. zápočet z predmetu Riziko v podniku (doc. Tkáč) - Košice

Zmena vyučujúceho - Manažment a Sociológia - (prof. MIhalčová) - Michalovce

Zmena výučby - Finančné trhy, Vnútropodnikový controlling (Phdr. Verner, Ing. Stašková) - externé štúdium Michalovce

Neuskutočnenie výučby - Španielský jazyk (Mgr. Chromčo) - Košice

Zmena výučby - Riziko v podniku a Medzinárodný finančný manažment (doc. Tkáč) - Michalovce

Náhrada výučby - Optimalizačné metódy (doc. Megyesiová) - Košice

Zmena výučby - Riziko v podniku (doc. Tkáč) - Košice

Zmena výučby - Ekonomická teória I. (Ing. Lacko) - Košice

Zmena výučby - Kalkulácie a rozpočty (Ing. Meheš) - Michalovce

Zmena výučby - Dane podnikateľských subjektov, Kalkulácie a rozpočty (Ing. Simonidesová) - Košice

Zmena výučby - Operačná analýza (prof. Pružinský) - Michalovce

Zmena výučby - Medzinárodný finančný manažment a Riziko v podniku (doc. Tkáč) - Košice

Zmena výučby - Optimalizačné metódy (Ing. Hudák) - Košice

Zmena výučby - Strategický manažment, Optimalizačné metódy (doc. Hintošová, Dr. h. c. prof. RNDr. Tkáč) - externé štúdium

Zmena výučby - Projektový manažment a MFM (doc. Mizla, doc. Tkáč) - externé štúdium

Zmena výučby - Optimalizačné metódy, Strategický manažment (Ing. Hudák, doc. Bobenič Hintošová) - Michalovce

Náhrada výučby - Anglický jazyk, Nemecký jazyk (PhDr Prividiová) - Košice

Zmena výučby - Manažment výroby a Udržateľný rozvoj (Ing. Bosák) - Michalovce

Zmena výučby - Dane podnikateľských subjektov (Ing. Simonidesová) - externé štúdium

Náhrada výučby - anglický jazyk (Ing. Petrovčíková) - Košice

Zmena výučby - externé štúdium (Ing. Zavadský) - 1. ročník EaMP Košice

Zmena výučby - Manažment výroby (Ing. Bosák) - Michalovce

Zmena výučby - Podnikateľská etika (Ing. Szaryszová) - externé š., Košice

Zmena výučby - Manažment, Cudzí jazyk II. (prof Mihalčová, PhDr. Prividiová) - externé š., Košice a Michalovce

 

Týkajúce sa výučby (trvalé zmeny)

Zmena výučby - Marketing manažment (Ing. Dudáš Pajerská) - Košice

Zmena vedúceho záverečnej práce - pre študentov 3. roč. 1. stupňa a študentov 2. roč. 2. stupňa štúdia, ktorých vedúcou

záverečnej práce bola Ing. Marianna Kršeková-Kicová, PhD.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?