Akademický rok 2023/2024

Pokyny k odovzdávaniu a preberaniu záverečných prác v ak. roku 2023/2024

Interné oznámenie - Prihlasovanie na štátne skúšky, účtovníctvo podnikateľských subjektov a štátne skúšky v opravných termínoch,

Mimoriadne zmeny vo výučbe LS 2023/2024

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ)VyučujúciOznam
24.4. ke Výskum trhu Megyesiová oznam
22.4. ke Ekonómia životného prostredia Stričík oznam
22.4. ke Štatistika Hudák oznam
21.4. ke Štatistika Megyesiová oznam
21.4. mi Štatistika Megyesiová oznam
21.4. mi Výskum trhu Megyesiová oznam
19.4. ke Strategický marketing Gontkovičová oznam
19.4. ke Produkt a značka Weiss E. oznam
17.4. ke Distribučný manažment Weiss E. oznam
16.4. ke Výskum trhu Frívaldský  oznam
15.4. ke Výskum trhu  Megiesiová oznam 
8.4. ke Spotrebiteľské správanie Janošková oznam
8.4. mi Internetová komunikácia (EŠ) Kuhnová oznam
5.4. ke&mi Výskum trhu Potoma oznam
5.4. ke&mi Výskum trhu Megyesiová oznam
4.4. ke Zelený marketing & Produkt a značka Stričík & Vavlič oznam
4.4. mi Podnikanie v malých a stredných podnikoch Stričík oznam
19.3. mi Distribučný manažment Weiss. E. oznam
11.3. ke Cudzí jazyk 2 Chromčo oznam
11.3. mi Výskum trhu Megyesiová oznam
6.3. mi Marketing Petrovčiková oznam
5.3. ke Imidž v teórii a v praxi Lieskovská oznam
1.3. ke,mi Matematická analýza a Seminár k ZP (Úvod) Kováč, Mihalčová oznam
29.2. mi Ekonómia životného prostredia a Projektový manažment Stričík, Mizla oznam
29.2. ke Ekonómia životného prostredia a Projektový manažment Stričík, Mizla oznam
27.2. ke,mi Internetová komunikácia a Ekonómie ŽP Kuhnová, Stričík oznam
26.2. ke Daňové systémy Simonidesová oznam
26.2. ke Medzinárodné podnikanie Bobenič Hintošová oznam
26.2. ke Medzinárodný marketing Bobenič Hintošová  oznam
23.2. ke Výskum trhu Frívaldský oznam
21.2. ke Strategický marketing Petrovčiková oznam
19.2. ke Účtovníctvo v organizáciách Kudlová oznam
16.2. mi Podnikanie v malých a stredných podnikoch Stričík oznam
11.2. ke Odborný anglický jazyk pre pokročilých Dolná oznam
7.2. ke Riziko v podniku Lukáč oznam

 

Trvalé zmeny vo výučbe LS 2023/2024

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ)
VyučujúciOznam
         

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.