Akademický rok 2023/2024

Mimoriadne zmeny vo výučbe ZS 2023/2024

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ)VyučujúciOznam
29.9. ke Podnikové hospodárstvo & IKT Pružinský & Dugas oznam
29.9. ke Operačná analýza & účtovníctvo Pružinský & Manová oznam
26.9. ke&mi Základy práva & Základy manažmentu  Bobenič Hintošová & Janošková oznam
21.9. mi Hospitality manažment Stričík oznam
21.9. ke Hospitality manažment Stričík oznam
20.9. ke Podniková analytika  Tkáč prof. oznam
20.9. ke Kalkulácie a rozpočty  Freňáková  oznam
20.9. ke Strategický manažment Freňáková oznam 
19.9. mi Behaviorálna ekonómia Janošková oznam
19.9. mi Úvod do podnikových analyz Tkáč doc. oznam
19.9. mi Nakup 4.0 Tkáč doc. oznam
18.9. mi Finančná analýza a finančné plánovanie Lukáč oznam
18.9. mi Dane podnikateľských subjektov Lukáč oznam
14.9. ke Podniková analytika Hudák oznam
14.9. mi Podniková analytika prof. Tkáč / Hudák oznam
14.9.  ke Operačná analýza Hudák oznam

Trvalé zmeny vo výučbe ZS 2023/2024

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ)
VyučujúciOznam
         

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.