Akademický rok 2020/2021

Možnosť náhradného plnenia výučby pre študentov PHF EU - pre študentov všetkých foriem štúdia PHF EU v Košiciach, pedagógov

 

Informácia pre študentov o forme a priebehu skúšobného obdobia letného semestra ak. roka 2020/2021 (aktualizované 13.4.2021) 

Postup pri skúšaní online formou v letnom semestri ak. roku 2020/2021 (Opatrenie dekana č. 2/2021)  (aktualizované 13.4.2021)

Štátna skúška 2 (Účtovníctvo podnikateľských subjektov) new

Mimoriadne zmeny vo výučbe LS 2020/2021

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)VyučujúciOznam
10.5. ke štatistika (dš) Horváthová oznam
10.5. ke štatistika (dš) Michňová oznam
7.5. ke+mi štatistika (dš) Megyesiová oznam
28.4. ke podnikanie v obch. a služ. (dš) Weiss E. oznam
28.4. ke marketing (dš) Weiss E. oznam
15.4. ke podnikové financie (dš) Stašková oznam
26.3. ke financie (dš) Šoltésová oznam
8.3. ke anglický jazyk (blok) Prividiová oznam
 26.2. mi štatistika (dš) Megyesiová   oznam

 

Trvalé zmeny vo výučbe LS 2020/2021

ZverejnenieMiestoPredmet/Udalosť (forma)
VyučujúciOznam
 15.3.  mi  podnikanie malých a stredných podnikov (dš)  Stričík  oznam

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.