Pravidlá pre uznávanie praxe

Podmienky absolvovania praxe

  • študenti 1. stupňa štúdia (platí pre všetky študijné programy)
  • študenti 2. stupňa štúdia (platí pre všetky študijné programy)

Prílohy 1, 2 a 3 k Podmienkam absolvovania praxe (.zip)