Pravidlá pre uznávanie praxe

Podmienky absolvovania praxe

(pre II. stupeň štúdia platí len pre študijný program FRP; povinnosť absolvovať PRAX neplatí pre študijný program POaM v zmysle schválených odporúčaných študijných plánov)

Prílohy 1, 2 a 3 k Podmienkam absolvovania praxe (.zip)