Zimný semester akademického roka 2020/2021


Rozvrhy ZS 2020/2021

Externé štúdium Košice - zmena 09.10.2020

Denné štúdium Košice - zmena 13.10.2020

Denné štúdium Michalovce - zmena 25.9.2020

Bloková výučba Košice - zmena 9.10.2020

 

Prihlasovanie sa na rozvrh v AiS2 je dostupné pre všetky formy štúdia.

 

Manuál1

Manuál2

 

Mimoriadne i trvalé zmeny v rozvrhu realizované počas semestra sú publikované prostredníctvom interných oznámení (menu Štúdium>Interné oznámenia).

 

Informácie o rozdelení študentov do študijných skupín nájdete v Akademickom informačnom systéme AIS2.