Letný semester akademického roka 2020/2021


Rozvrhy LS 2020/2021

Externé štúdium Košice - zmena 25.2.2021

Denné štúdium Košice - zmena 25.2.2021

Denné štúdium Michalovce - zmena 25.2.2021

Bloková výučba Košice - zmena 25.2.2021

 

Prihlasovanie sa na rozvrh v AiS2 je dostupné pre všetky formy štúdia.

Manuál1

Manuál2

 

Mimoriadne i trvalé zmeny v rozvrhu realizované počas semestra sú publikované prostredníctvom interných oznámení (menu Štúdium>Interné oznámenia).

 

Informácie o rozdelení študentov do študijných skupín nájdete v Akademickom informačnom systéme AIS2.