Zimný semester akademického roka 2022/2023

Rozvrhy

Externé štúdium Košice - aktualizované 12.9.2022

Denné štúdium Košice - aktualizované 3.10.2022

Denné štúdium Michalovce - aktualizované 12.9.2022

Bloková výučba - aktualizované 12.9.2022

 

Prihlasovanie sa na rozvrh hodín v AiS2 pre študentov všetkých študijných programov je možné od 12.09.2022 do 18.09.2022.

Manuál k prihlasovaniu na rozvrh:

Manuál1

Manuál2

 

Mimoriadne i trvalé zmeny v rozvrhu realizované počas semestra sú publikované prostredníctvom interných oznámení (menu Štúdium>Interné oznámenia).

 

Informácie o rozdelení študentov do študijných skupín nájdete v Akademickom informačnom systéme AiS2.