Letný semester akademického roka 2019/2020


Rozvrhy LS 2019/2020

Externé štúdium Košice - platné od 15.1.2020

Denné štúdium Košice - platné od 25.2.2020

Denné štúdium Michalovce - platné od 15.1.2020

Bloková výučba Košice - platné od 17.1.2020

 

Prihlasovanie sa na rozvrh v LS

manuál1

manuál2

Zoznam predmetov podľa ročníkov

 

Mimoriadne i trvalé zmeny v rozvrhu realizované počas semestra sú publikované prostredníctvom interných oznámení (menu Štúdium>Interné oznámenia).

 

Informácie o rozdelení študentov do študijných skupín nájdete v Akademickom informačnom systéme AIS2.