Milí študenti, vážení pedagógovia, zamestnanci, milé kolegyne, kolegovia, máme pred sebou nový akademický rok 2022/2023. Pre mnohých znamená pokračovanie na krásnej i náročnej ceste akademickým prostredím, pre iných je to len začiatok. Publikácia Sprievodca štúdiom, predstavuje kompas v mori aktuálnych informácií o našej univerzite, fakulte, jej jednotlivých pracoviskách, akademických orgánoch, o priebehu štúdia ako aj o študijných plánoch. Je určená všetkým, ktorí sa rozhodli žiť fakultným životom.

Sprievodca štúdiom na ostatných fakultách EU v Bratislave

Študijný poriadok EU v Bratislave

Disciplinárny poriadok EU v Bratislave