Načítavam stránku...

Zimný semester akademického roka 2019/2020


Rozvrhy ZS 2019/2020

Externé štúdium Košice - platné od 20.9.2019

Denné štúdium Košice - platné od 23.9.2019

Denné štúdium Michalovce - platné od 23.9.2019

 

Mimoriadne i trvalé zmeny v rozvrhu realizované počas semestra sú publikované prostredníctvom interných oznámení (menu Štúdium>Interné oznámenia).

 

Informácie o rozdelení študentov do študijných skupín nájdete v Akademickom informačnom systéme AIS2
a rozdelenie študentov do skupín pre výučbu jazykov a zoznam šerifov ročníkov a jednotlivých skupín nájdete na vývesných tabuliach vo vestibule fakulty.

 

 

 

Milí študenti, vážení pedagógovia, zamestnanci, milé kolegyne, kolegovia, máme pred sebou nový akademický rok 2019/2020. Pre mnohých znamená pokračovanie na krásnej i náročnej ceste akademickým prostredím, pre iných je to len začiatok. Publikácia Sprievodca štúdiom, predstavuje kompas v mori aktuálnych informácií o našej univerzite, fakulte, jej jednotlivých pracoviskách, akademických orgánoch, o priebehu štúdia ako aj o študijných plánoch. Je určená všetkým, ktorí sa rozhodli žiť fakultným životom.

 

Sprievodca štúdiom 2019/2020 na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach EU v Bratislave

 

Sprievodca štúdiom na ostatných fakultách EU v Bratislave

Študijný poriadok EU v Bratislave

Disciplinárny poriadok EU v Bratislave

2018/2019

Harmonogram akademického roka 2018/2019 pre PHF EU

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2018/2019

Harmonogram akademického roka 2018/2019 všeobecne pre EUBA

Academic Calendar 2018/2019 of the University of Economics in Bratislava

2019/2020

Harmonogram akademického roka 2019/2020 všeobecne pre EUBA

Harmonogram akademického roka 2019/2020 pre PHF EU

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2019/2020

Študentský preukaz (ISIC), resp. prolongančná známka (pre študentov, ktorí už majú ISIC aj z iných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave) sa vydáva predovšetkým počas zápisov do akademického roka. Pre vydanie nového ISIC, duplikátu ISIC (v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia) alebo prolongačnej znánky je potrebné priniesť doklad o zaplatení, kde je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta. 

 

Vybavuje na EUBA PHF:

Pracovisko Košice

Mária NAGYOVÁ

tel.: +421 (0)55 722 3269

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestnosť: študijné oddelenie

 

Ďalšie informácie o preukazoch aj pre externých študentov spoločné pre všetky fakulty: https://euba.sk/student/preukaz-studenta-isic

 

 

 

Štipendiá

Štipendijné predpisy

Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia

Štipendijný poriadok EU

Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave - odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Sociálne štipendium

Nárok na priznanie sociálneho štipendia

Požadované prílohy

Spoločne posudzované osoby

Ročné zúčtovanie

Daňové priznanie

Finančné náhrady

Žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia

Potvrdenie o nemocenských dávkach

 

Motivačné štipendium

Žiadosť o motivačné štipendium

Štipendiá všeobecne - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Školné a poplatky

Poplatky a interné smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Poplatky  a interné smernice spojené so štúdiom na EU v Bratislave, vrátane PHF so sídlom v Košiciach

 

Žiadosť o úpravu školného

Žiadosť (.pdf) - aktualizované 17.08.2016

Žiadosť (.zip) - aktualizované 17.08.2016

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?