Načítavam stránku...
 

Príhovor dekana

Milí študenti, vážení pedagógovia, zamestnanci, milé kolegyne, kolegovia, máme pred sebou nový akademický rok 2018/2019. Pre mnohých znamená pokračovanie na krásnej i náročnej ceste akademickým prostredím, pre iných je to len začiatok. Publikácia Sprievodca štúdiom, predstavuje kompas v mori aktuálnych informácií o našej univerzite, fakulte, jej jednotlivých pracoviskách, akademických orgánoch, o priebehu štúdia ako aj o študijných plánoch. Je určená všetkým, ktorí sa rozhodli žiť fakultným životom.

Sprievodca štúdiom 2018/2019 na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach EU v Bratislave

Obsah:

 • O Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • Organizácia vysokoškolského štúdia a kreditový systém na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • Internacionalizácia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • Sídlo, funkcionári, akademické orgány a pracoviská univerzity
 • Sprievodca štúdiom na PHF 2018/2019
  • Funkcionári fakulty, orgány a pracoviská, študijné odbory, programy, plány
  • Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Pravidlá pre uznávanie praxe
  • Disciplinárny poriadok
  • Manuál pre úvodnú prácu s Akademickým informačným systémom AIS2

 

Sprievodca štúdiom na ostatných fakultách EU v Bratislave

Študijný poriadok EU v Bratislave

Disciplinárny poriadok EU v Bratislave

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?