Študijní poradcovia študijných programov

Študijný program

Študijný poradca

1. stupeň štúdia

ekonomika a manažment podniku, Košice

Ing. Matej Hudák, PhD.

ekonomika a manažment podniku, Pedagogické pracovisko Michalovce

Ing. Mariana Ivaničková, PhD., MBA

obchodné podnikanie

Ing. Katarína Petrovčiková, PhD.

2.    stupeň štúdia

 

finančné riadenie podniku, Košice

Ing. Jaroslav Dugas, PhD.

finančné riadenie podniku, 

Pedagogické pracovisko Michalovce

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

podnikový obchod a marketing

(v slovenskom jazyku)

doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

Corporate Business and Marketing

(v anglickom jazyku)

doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

3.     stupeň štúdia

ekonomika a manažment podniku

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING.