Telovýchovné aktivity v LS 2019/2020 pre študentov PHF

Aktuálne informácie:

  • Študenti PHF sa musia zapísať na hodiny telovýchodných aktivít najneskôr do štvrtka 10.2.2020 do 12:00 hod.
  • Na každú hodinu sa môže prihlásiť max. 12 študentov‼️
  • Začiatok výučby predmetu v letnom semestri je vo štvrtok 20.2.2020, t.j. 2. týždeň semestra ‼️
  • Prezenčná listina je na študijnom oddelení u pani referentky Nagyovej.

 

 

V prípade nejakých nejasností ohľadne športových aktivít kontaktujte študijné oddelenie, príp. prof.h.c. Ing. Martina Bosáka, PhD. – manažéra pre telesnú výchovu a šport na PHF.