Telovýchovné aktivity v ZS 2021/2022 pre študentov PHF

Aktuálne informácie:

  • Študenti PHF sa musia zapísať na hodiny telovýchodných aktivít najneskôr do piatka 17.9.2021 do 12:00 hod.
  • Na každú hodinu sa môže prihlásiť max. 14 študentov
  • Začiatok a forma výučby predmetu od štvrtka 14.10.2021 (4. týždňa semestra) budú upresnené dodatočne
  • Prezenčná listina je na študijnom oddelení u pani referentky Nagyovej.

 

 

V prípade nejakých nejasností ohľadne športových aktivít kontaktujte študijné oddelenie, príp. prof.h.c. Ing. Martina Bosáka, PhD. – manažéra pre telesnú výchovu a šport na PHF.