Telovýchovné aktivity v ZS 2023/2024 pre študentov PHF

Aktuálne informácie:

  • Študenti PHF sa musia zapísať na hodiny telovýchodných aktivít najneskôr do stredy 13.9.2023 do 12:00 hod.
  • Prezenčná listina je na študijnom oddelení u pani referentky Fejérovej.

 

 

V prípade nejakých nejasností ohľadne športových aktivít kontaktujte študijné oddelenie, príp. prof.h.c. Ing. Martina Bosáka, PhD. – manažéra pre telesnú výchovu a šport na PHF.