Telovýchovné aktivity v ZS 2020/2021 pre študentov PHF

Aktuálne informácie:

  • Študenti PHF sa musia zapísať na hodiny telovýchodných aktivít najneskôr do piatka 11.9.2020 do 12:00 hod.
  • Na každú hodinu sa môže prihlásiť max. 16 študentov, okrem hodín volejbalu a futbalu, na ktoré sa môže prihlásiť maximálne 14 študentov‼️
  • Začiatok výučby predmetu je v druhom týždni semestra od štvrtka 8.10.2020‼️
  • Prezenčná listina je na študijnom oddelení u pani referentky Nagyovej.

 

 

V prípade nejakých nejasností ohľadne športových aktivít kontaktujte študijné oddelenie, príp. prof.h.c. Ing. Martina Bosáka, PhD. – manažéra pre telesnú výchovu a šport na PHF.