Študentský preukaz (ISIC), resp. prolongačná známka (pre študentov, ktorí už majú ISIC aj z iných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave) sa vydáva predovšetkým počas zápisov do akademického roka. Pre vydanie nového ISIC, duplikátu ISIC (v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia) alebo prolongačnej známky je potrebné priniesť doklad o zaplatení, kde je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta. 

 

Vybavuje na EUBA PHF:

Pracovisko Košice - študijné oddelenie

MASNICOVÁ, Helena, Ing.

študijná referentka

+421557223218

 

Ďalšie informácie o preukazoch aj pre externých študentov spoločné pre všetky fakulty: https://euba.sk/student/preukaz-studenta-isic