Študentský preukaz (ISIC), resp. prolongančná známka (pre študentov, ktorí už majú ISIC aj z iných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave) sa vydáva predovšetkým počas zápisov do akademického roka. Pre vydanie nového ISIC, duplikátu ISIC (v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia) alebo prolongačnej znánky je potrebné priniesť doklad o zaplatení, kde je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta. 

 

Vybavuje na EUBA PHF:

Pracovisko Košice

Mária NAGYOVÁ

tel.: +421 (0)55 722 3269

e-mail: 

Miestnosť: študijné oddelenie

 

Ďalšie informácie o preukazoch aj pre externých študentov spoločné pre všetky fakulty: https://euba.sk/student/preukaz-studenta-isic