Načítavam stránku...

Informačný deň pre I. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Dňa 6. februára 2020 (Michalovce) a 7. februára 2020 (Košice) sa akademická obec PHF EU opäť raz stretla na Informačných dňoch pre I. stupeň štúdia, ktoré prilákali v porovnaní s minulým obdobím vyšší počet záujemcov o štúdium aj vďaka zvýšenej intenzite komunikácie s uchádzačmi o štúdium na sociálnych sieťach. Informačného dňa sa na EU v Bratislave a Košiciach zúčastnilo viac ako 2 000 uchádzačov. Spolu 283 uchádzačov o štúdium na PHF EU v Košiciach a  Michalovciach privítal v priestoroch fakulty organizačný tím zostavený zo zamestnancov fakulty a členov Študentského parlamentu ekonómov (ŠPE). Pre záujemcov boli pripravené prezentácie pre I. stupeň štúdia, kde sa okrem informácií o prijímacom konaní dozvedeli podrobnosti o ponúkaných študijných programoch ekonomika a manažment podnikuobchodné podnikanie a zároveň o unikátnych možnostiach štúdia vrátane 1. ročníka organizovanej celoslovenskej Olympiáde podnikový hospodár.

Program pre uchádzačov o štúdium bol pestrý v Košiciach aj Michalovciach. Pred a po hlavnej časti programu v Košiciach mohli záujemcovia spoznať priestory fakulty, dokonca mali možnosť zúčastniť sa reálnych konzultácií na externom štúdiu a zúčastniť sa interaktívnych hier, ktoré pre nich pripravil ŠPE. Po privítaní dekanom fakulty, predstavila prodekanka pre vzdelávanie praktické informácie k prijímaciemu konaniu na I. stupeň štúdia, prodekanka pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou informovala študentov o unikátnych možnostiach štúdia a hlavne o Olympiáde podnikový hospodár, ktorú PHF EU organizuje ako celoslovenskú súťaž pre stredoškolákov v súvislosti s prijímacím konaním. V rámci programu informoval uchádzačov o štúdium prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu o ponúkaných mobilitách. Pre uchádzačov v Košiciach sme zaradili do programu aj pútavú prednášku Ing. Dalibora Cicmana – v súčasnosti skúseného podnikateľa, ktorý vybudoval po absolvovaní štúdia na PHF EU úspešnú spoločnosť s výživovými doplnkami GymBeam. Tento rok boli okrem informačného stánku Študijného oddelenia, pripravené aj stánky partnerov Ryba Košice, Toyota Autolux Košice, T-Systems Slovakia a ŠPE. V Michalovciach porozprával uchádzačom o štúdium o uplatnení svojich skúseností nadobudnutých štúdiom na PHF EU v praxi v rámci svojej prednášky Ing. Martin Buršák zo spoločnosti Syráreň Bel Slovensko.

Študenti a zamestnanci fakulty si zaslúžia uznanie za pozitívne naladenie, poskytnutie vyčerpávajúcich informácií a ústretovú spoluprácu so spoločným cieľom – predstaviť našu alma mater v tom najlepšom svetle. Dúfame, že PHF EU poskytla účastníkom stredných škôl množstvo cenných informácií a pozitívnych dojmov, ktoré im pomôžu v správnom rozhodovaní o budúcom smere ich štúdia. V porovnaní s minulými rokmi bol záujem uchádzačov o účasť na Informačnom dni väčší, čo považujeme za dobrý predpoklad na zvýšenie počtu študentov na PHF EU Košiciach, ako aj na Pedagogickom pracovisku Michalovce.

Fotogaléria

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?