Načítavam stránku...

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU NA PHF EUBA

PHF EU AJ NA FB - PRIDAJ SA !!!

ŠTUDUJ EKONÓMIU

AKTUÁLNA PONUKA PRÍPRAVNÝCH KURZOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE 1. STUPEŇ ŠTÚDIA:

Informácie o prípravných kurzoch budú uvedené neskôr.

PRIJÍMACIE KONANIE 2017/2018

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - Odkaz na vyplnenie prihlášky

NÁVOD NA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY - 1. STUPEŇ

NÁVOD NA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY - 2. STUPEŇ

>  Základné informácie na prijímacie konanie 2017/2018 pre 1. stupeň

>  Základné informácie na prijímacie konanie 2017/2018 pre 2. stupeň

>  Poplatky za prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň

>  Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave a ďalších podmienkach na prijatie (1. a 2. stupeň)

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA 2017-2018

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA 2018-2019

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 2017-2018

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 2018-2019

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 3. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016-2017

PODMIENKY PRIJATIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 pre 1. stupeň a 2. stupeň

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA 3. STUPEŇ ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

 

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE 1. STUPEŇ:

Prijímacie pohovory z predmetu Všeobecné študijné predpoklady budú obsahovať otázky z:

1. Ekonómia 
2. Podniková ekonomika 
3. Európska únia 
4. Náuka o spoločnosti 
5. Matematika a logika

Predaj literatúry:

TURANSKÁ MONIKA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
055/7223252 - PHF EU Košice

 
Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie 2017/2018

- Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.

- Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015

- Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.

- Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.

- Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.

- Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.

- Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia

- Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: ec.europa.eu/publications - alebo stiahni PDF )

- Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012

- Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

UCHÁDZAČI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

PODPORA UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

ZÁKON Č. 131/2002 Z. Z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMENE DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV - ČASOVÁ VERZIA PREDPISU ÚČINNÁ OD: 01.01.2016 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MŠVVAŠ) SR Č. 458/2012 Z. Z. O MINIMÁLNYCH NÁROKOCH ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

FAKULTNÝ KOORDINÁTOR PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI - KONTAKT (.ZIP)

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY UCHÁDZAČA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Školné a poplatky

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EU V BRATISLAVE

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ

ODKAZ NA UNIVERZITNÚ STRÁNKU VENUJÚCU SA TEJTO OBLASTI

ODKAZ NA STRÁNKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VENUJÚCU SA TEJTO OBLASTI

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?