Načítavam stránku...

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ - základné informácie o prijímacom konaní, poplatky, informácie o počte prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach na prijatie na 1. a 2. stupeň

INFORMAČNÁ BROŽÚRA O ŠTÚDIU NA PHF EUBA

PHF EU AJ NA FB - PRIDAJ SA !!!

ŠTUDUJ EKONÓMIU

 

AKTUÁLNA PONUKA PRÍPRAVNÝCH KURZOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE 1. STUPEŇ ŠTÚDIA:

Informácie o prípravných kurzoch budú uvedené neskôr.

Vzorový test na prijímacie skúšky

 

TÉZY K PRÍPRAVE NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku na 2. stupeň

 

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA

1.stupeň

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA 2020-2021

2. stupeň

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 2020-2021

3. stupeň

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 3. STUPEŇ ŠTÚDIA a ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA 3. STUPNI ŠTÚDIA

 

PRIJÍMACIE KONANIE

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - Odkaz na vyplnenie prihlášky

NÁVOD NA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY - 1. STUPEŇ

NÁVOD NA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY - 2. STUPEŇ

 

Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie

Prijímacie pohovory z predmetu Všeobecné študijné predpoklady budú obsahovať otázky z:

1. Ekonómia 
2. Podniková ekonomika 
3. Európska únia 
4. Náuka o spoločnosti 
5. Matematika a logika

 

PREDAJ LITERATÚRY

055/7223111 - PHF EU Košice
odkaz na e-shop EUBA

 
  • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
  • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
  • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
  • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
  • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
  • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
  • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
  • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: ec.europa.eu/publications - alebo stiahni PDF )
  • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
  • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

 

UCHÁDZAČI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

PODPORA UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

ZÁKON Č. 131/2002 Z. Z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMENE DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV - ČASOVÁ VERZIA PREDPISU ÚČINNÁ OD: 01.01.2016 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MŠVVAŠ) SR Č. 458/2012 Z. Z. O MINIMÁLNYCH NÁROKOCH ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

FAKULTNÝ KOORDINÁTOR PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY UCHÁDZAČA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

ŠKOLNÉ A POPLATKY

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EU V BRATISLAVE

 

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ

ODKAZ NA UNIVERZITNÚ STRÁNKU VENUJÚCU SA TEJTO OBLASTI

ODKAZ NA STRÁNKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VENUJÚCU SA TEJTO OBLASTI

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?