2021 01 24 dod poster

 Online registračný formulár

 

Program

  • 10.00 - Otvorenie a príhovor dekana
  • 10.20 - Informácie o prijímacom konaní
  • 10:30 - Informácie o Olympiáde podnikový hospodár a spolupráci s praxou
  • 10.40 - Informácie o mobilitách
  • 10.50 - Aktivity Študentského parlamentu ekonómov
  • 11.00 - Prednáška z praxe (GymBeam)
  • 11.20 - Q&A
  • 12.00 - Ukončenie

Záznam zo živého vysielania v MS Teams TU

 

Informačný deň pre I. stupeň štúdia v predchádzajúcom akademickom roku z dňa 6. a 7.2.2020