Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v školskom roku 2023/2024 organizuje pre študentov stredných škôl

V. ročník Olympiády podnikový hospodár.

Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí si chcú otestovať svoje znalosti z ekonomiky a riadenia podnikov. Do súťaže sa môžu zapojiť:

  • študenti zo stredných škôl ekonomického zamerania,
  • študenti zo stredných škôl neekonomického zamerania,
  • študenti zo stredných škôl zameraných na služby.

               V školskom a celoslovenskom kole si môžu stredoškoláci testovou formou overiť svoje znalosti z:

  • ekonómie,
  • podnikovej ekonomiky,
  • Európskej únie,
  • náuky o spoločnosti,
  • finančnej gramotnosti.

Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí
na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Cieľom PHF EU je prostredníctvom Olympiády podnikový hospodár popularizovať ekonómiu ako atraktívny vedný a študijný odbor a zvýšiť pripravenosť a záujem študentov stredných škôl o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Súťaž je organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, v spolupráci s vybranými strednými školami.

Plagát súťaže