Najčastejšie otázky a odpovede

KOMPLEXNE AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE EKONÓMIA A MANAŽMENT NA VŠETKÝCH TROCH STUPŇOCH VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA, PONÚKANÉ V KOŠICIACH A NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU MICHALOVCE

 Button Brožúra

 

 

PortalVS.sk