Najčastejšie otázky a odpovede - I. stupeň štúdia
Najčastejšie otázky a odpovede - II. stupeň štúdia

  

KOMPLEXNE AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE EKONÓMIA A MANAŽMENT NA VŠETKÝCH TROCH STUPŇOCH VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA, PONÚKANÉ V KOŠICIACH A NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU MICHALOVCE

 

Button Brožúra

 

 

PortalVS.sk

Študijné oddelenie