Všeobecné informácie

KOMPLEXNE AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE EKONÓMIA A MANAŽMENT NA VŠETKÝCH 3 STUPŇOCH VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA, PONÚKANÉ V KOŠICIACH A NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU MICHALOVCE

 

Button Brožúra

 

 

PortalVS.sk