Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY

Oficiálna stránka projektu (v anglickom jazyku)