Načítavam stránku...

Informácie k evidencii projektov

Formuláre k projektom - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

Interná smernica č. 12/2011 - Zásady administratívneho a finančného riadenia vedeckovýskumných, vzdelávacích, rozvojových a iných projektov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Všeobecné informácie k projektom a grantom

Interná smernica č. 1/2016 „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent“ vo väzbe na § 75 ods. 4,5,7 a 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zásady

Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia

Projekty a granty - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Doplňujúce informácie

Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?