Slovenská ekonomická knižnica

 

Odkazy s informáciami zaslanými fakulte

#

Udalosť

Názov

Organizátor

Termín
udalosti

Miesto
udalosti

Odkaz

24.6. súťaž pre vedcov
vo veku 21-35 rokov
EÚ TalentOn 2024 European City of Science
Katowice 2024
9.-14.9.2024 Katovice, Poľsko web
24.6. konferencia Etika v 21. století  Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
12.9.2024 České Budějovice web
10.6. letná škola 18. ročník
Letní školy statistických metod
SC&C Partner 26.-30.8.2024 Brno web
6.6. nové číslo Bulletin SAIA SAIA 6/2024 - web
5.6. nábor Ženský zbor Českého
spolku v Košiciach
Ženský zbor Českého
spolku v Košiciach
do konca júna
od 2.9.2024
Košice, Hlavná 70 web
3.6. nové číslo Newsletter CVTI SR vedecká knižnica CVTI SR 6/2024 - web
17.5. konferencia
pre doktorandov
SEAM 2024 SEA 12.-13.9.2024 UK v Bratislave,
Fakulta managementu
web
25.4. letná škola Data Science International
Summer School 2024
Bucharest University of
Economic Studies
20.-28.7.2024 Predeal, Rumunsko web