Zoznam habilitovaných a inaugurovaných na PHF EU

Zoznam habilitovaných na PHF EU

Zoznam inaugurovaných na PHF EU

 

Dokumenty týkajúce sa habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave