NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE A MARKETINGU 2016

Elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu

Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 28. – 30. 01. 2016

 

"RIEŠENÉ PROJEKTY - VEDECKÉ PROBLÉMY"

Elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu

Košice, 1. 7. 2016

 

NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE A MARKETINGU 2016

Elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu

Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 8. – 10. 09. 2016

 

NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE A MARKETINGU 2017

Elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu

Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30. – 31. 03. 2017

 

RIEŠENÉ PROJEKTY - VEDECKÉ PROBLÉMY 2017

Elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu

Košice, 6. 7. 2017